Lars Andersen

Wednesday, March 07, 2007

Kære Martin & alle gode kammerater i Nabogruppen

Omsider oprandt den glædesdag, nogle af os har længtes efter i 24 år!

I torsdags blev miniterroristerne omsider frataget deres førerbunker, og i dag er nedrivningen begyndt! Hvis ikke jeg havde set begge dele med egne øjne, havde jeg ikke turdet tro på det! Gadeterror over hele byen , bål & brand, totalrasering af gymnasier m.v. var desværre kun hvad, man kunne regne med fra denne antisociale kant, men mon ikke det værste er overstået nu, og det mest bliver nålestikaktioner, vi kommer til at se i de nærmeste uger, kortvarig afbrydelse af trafikken på udvalgte steder & den slags?

Nu har de tabt det afgørende slag, har ikke længere nogen styrke position at forhandle ud fra, og det virker ikke sandsynligt, at BR nu vil være særlig ivrig efter at forære de Autonome et nyt hus, hvor hele balladen så kan starte forfra (men når man ser på kvalitetetn af i hvert fald nogen af de personager, der bliver prof. kommunalpolitikere, er det nok klogest ikke at forsværge noget...)

En skam det ikke lykkedes at mødes i går, jeg ankom til St. Hans Torv lige lidt over 12, fandt ingen af Jer, prøvede så at tage til pladsen foran Empire, hvor jeg jo hørte, I havde været ½ time før, der var I heller ikke. Jeg må indrømme, at så helligede jeg mig andre, private opgaver resten af dagen.

Det er fint, at vi har fået opmærksomhed i medierne, ja sogar i BBC, godt at at de har fået øjnene op for, at der bor andre end Autonome banditter & deres medløbere på Nørrebro. Noget af det, jeg har fået sendende pr. mail, vil maskinen ikke vise, noget med sikkerheden, men en stor cadeau til Jer, der har gået i spidsen! Fed løbeseddel! Og politiet har, så vidt jeg har kunnet følge, også gjort en glimrende indsats. Mediekontakter, en god sag, gode argumenter, der står vi stærkt, jeg må indrømme at være loren ved ideen om fakkeltog, hvad angår at samle opløb på gaden vil vi aldrig kunne konkurrere med modstanderne, for hvem gadekamp er selve det element, de trives i. Og har vi ikke også set ild nok på Nørrebros gader lige nu?...

Opråbet "Aldrig mere Ungdomshus på Nørrebro" (en fængende overskrift!) vil jeg gerne skrive under på, hvis den bliver rettet for stavefejl,dér er jeg lidt nøjeregnende.

Mange hilsener til Jer alle & på genhør
Lars Andersen

Tuesday, February 06, 2007

Solidaritet med Stevnsgade!

Kære kammerater i "Naboerne på Nørrebro"

Her kommer et nyt forslag til et udspil fra os: en ubetinget solidaritetserklaring til "Sammenslutningen Nørrebro" v. Maiken Munck Jeppesen.

Jeres kamp er vores kamp! skal vor parole være. Sammen er vi stærke! Hverken Jagtvej el. Stevnsgade! De Autonomes rockerborg ud af Nørrebro! 25 år er nok! Nu må Ritt & politikerne leve op til deres ansvar fremfor at lade sig drive rundt i manegen af en bande lovløses afpresning! Skal vi beboere & skatteborgere virkelig drives til "fortvivlelsens selvhjælp", selv gribe til stenkast & ildspåsættelse for at blive taget alvorligt?!

Hvis BR virkelig synes, dette "sociale eksperiment" skal fortsætte, at et slæng af asociale nihilister skal have en bydel at hærge, må det være nogen andres tur nu! Nørrebro har lidt nok! Optimalt ville være at give dem et cirkustelt på en pløjemark ude i Ørestaden. Der vil politikerne jo så gerne have noget liv hen...Eller kunne deres ressourcestærke backing-gruppe "Forældre mod Politibrutalitet" ikke købe et landsted til deres poder (helst langt, langt, LANGT ude på landet), som de kvit & frit kunne vandalisere, hvor de kunne holde "techno-raves" & "k-town-festivaler" og male graffiti på træerne? Måske kunne der også blive penge til overs til at opstille reklamestandere der ude i skoven, som de så kunne smadre hver weekend. Og mon ikke man kunne få et samarbejde i stand med en rollespils-forening, der i stedet for elver & orker o.l. kunne spille politi, så man regelmæssigt kunne lege røvere & soldater? - Eller er det en essentiel & uundværlig del af denne ungdommelige subkultur, som det er så vigtigt, at der skal være et "fristed" for, at der skal være et tætbeboet lokalsamfund at være en pestilens for?...

I øvrigt støtter jeg ideen om at holde møde, har bare selv været for ophængt til at reagere før.

Mange hilsener, mens vi venter på foråret, og husk : dette er kun en begyndelse!
Kampen fortsætter!
Lars Andersen


P.S. Stort cadeau til Barbara for de fine interviewsvar. Afbalanceret, argumenteret, sobert - bravo!

Friday, December 29, 2006

Kronik i Politiken

Kære kammerater

Har I set Politikens kronik d.d. (29/12)?! Forfatteren Kristian Ditlev Jensen, der viser sig at bo i Husumgade, giver en dramatisk øjenvidneberetning om de sortklædte stormtroppers hærgen i gaderne lørdag 16/12.

Selv jeg, der bor midt i orkanens øje, anede ikke, det var gået så voldsomt for sig på Nørrebrogade, der har været mest fokus på Jagtvej i medierne; så hvad forbinder alle de, der ikke lige bor i kvarteret, med nyheder om "uro" & "gadekampe" på Nørrebro?


De konkrete detaljer, han kan fortælle om et amokløb ned ad Nørrebrogade, er ganske chokerende, og da politiet var fraværende og nøjedes med at stå talstærkt & kampklædt opmarcheret helt inde ved søerne, er der her ingen tvivl om 'hvem, der begyndte', el. mulighed for at beskylde politiet for selv at have "fremprovokeret" en konfrontation.

- En indskudt bemærkning: politiets metoder til "riot control" på Nørrebro lader en del tilbage at ønske, enten går man i panik og skyder hovedløst ind i mængden (maj 93), eller også holder man sig bare væk og lader vandalerne rase ud af sig selv, mens snesevis af sagelsløse butikker bliver smadret. Denne gang var det vist rent & skært held, at ingen menneskeliv gik tabt! - K. D. Jensens konklusion er da også klar: dette var ikke en "politisk protest" el. en 'demonstration, der kom ud af kontrol'.

Dette var planlagt, organiseret kriminalitet! Opfordringen til ordensmagten er tilsvarende klar: brug vandkanoner næste gang!

I øvrigt godt nytår til jer alle


Mange midvinterhilsener & på genhør
Lars Andersen

Friday, December 22, 2006

Kære kammerater, Martin, Christian m.fl.

Beklager min lange tavshed. - Efter nøje overvejelse er jeg kommet frem til, at Naboernes talsmænd hele vejen har stået for en kløgtig linje. Selv om jeg personlig altid har været modstander af "Ungeren", har jeg støttet forhandlingslinjen. Vi protesterer over konkrete misforhold, stiller krav til aktivisterne (for nu at undgå det propagandistiske & misvisende "de unge" og bruge en rimelig neutral betegnelse - de er vel næppe hard core Autonome alle sammen, der er nok også helt alm. punkere i blandt), prøver at få en dialog, i naboskabets navn. Det var jo nærliggende at vente, de i den nuværende pressede situation ville være interesseret i deres legitimitet, i at få os som medspillere snarere end som arge modstandere. Og selv om det har skuret fælt i mine ører at se udtalelser fra Naboerne, hvor man glæder sig over udsigten til, at Huset alligevel kan bestå, kan jeg se det taktisk kloge i at synge med på koret med ' nu må kommunen & Fonden på banen, vi må da ku' finde en løsning, vi skal jo alle sammen være her, til glæde for diversiteten'.

Men efter sidste weekend's gadekrig er det klart, at forhandlingslinjen har udspillet sin rolle for indeværende. Personligt forstår jeg ikke helt den højrøstede overraskelse & forargelse, det pludselige tab af sympati... for mig har krigen intet ændret i mit syn på "Ungdomshuset", jeg havde ikke ventet mig noget andet end dette. Men igen mener jeg, det er et taktisk klogt udspil med spontane vredesudbrud á la ' hidtil har vi gerne villet støtte dem, vi har prøvet at få dem i tale, men intet har det hjulpet! Nu må det være slut! Vi er vrede, skuffede & utrygge! Skal der virkelig lig på bordet, før det her får en ende?! Luk lortet én gang for alle!'

Hvad, jeg mener, er, at nu må vi bruge alt vort krudt på at stille krav, ikke til aktivisterne (de moderate & fornuftige elementer må formodes at være sat ud af spillet p.t., hvor en opgejlet milits af udenlandske prof. gadekæmpere sætter dagsordenen), men til myndighederne: nu må politiet gøre sin pligt uden yderligere nølen og sikre retstilstanden i landet! Nu må Ritt stå fast og ikke lade sig afpresse af gadens parlament! El. besnakke af borgergrupper, forældregrupper m.fl.. Lige nu er der en real chance for, at Huset virkelig bliver ryddet, hvilket vil være den eneste langtidsholdbare, realistiske løsning på vore problemer som Naboer - det må vi ivre for af alle kræfter!

Det må indrømmes, at der også er en bagdel ved konfrontationslinjen. Der er en ikke uvæsentlig fare for, at Huset på en el. anden måde alligevel får lov at bestå flere årtier endnu. Og så vil vi have svært ved at genoprette et tillidsfuldt forhandlingsklima. På¨den anden side: det er dem og ikke os, der har ødelagt forhandlingsklimaet nu, og det er i hvert fald givet, at vi lige nu intet opnår ved at udtale os med uld i mund og 'på-den-ene-side-på-den-anden-side'.

Men det er NU, vi må handle, mens gadekrigen er i frisk erindring; vi må tage i betragtning, at den gennemsnitlige avislæsers & også journalists erindring ikke går længere end 4 uger tilbage i tiden, max. Gennem et kvart årh. har man hørt om BZ-erne & deres efterfølgere: "NU skal de til at passe på, at de ikke mister den sympati, de HIDTIL har haft...". Alligevel vokser den sympati på mærkværdig vis forbløffende hurtigt ud igen, siden den kan blive mistet igen, næste gang BZ-erne m.fl. ' går over stregen', for 117. gang.
Lige nu må vi have det meste af opinionen med os, vor sag er god, sådan en beretning som den, om den arme invalide kvinde, der mistede sin elskede bil, kunne jo få en sten til at græde! Den er folkelig, den er ægte - - hvorfor har den ikke allered været på forsiden af en frokostavis?! En "human interest historie" som det er mere værd for os end hundredevis af argumenter om retssikkerhed m.v.!
Lyder det her kynisk & kalkuleret? (jeg HAR virkelig den største medfølelse med den kvinde)

Tillad mig et historisk tilbageblik: Den virkelige skandale er ikke, som alle mulige jammerkommoder mener i dag, at lokalpolitikerne solgte "Ungdomshuset", men at Weidekamp i 1982 kvit & frit forærede det, uden nogen modkrav, til en anonym bande ansvarsløse BZ-ere. Det er indlæringspsykologi for begyndere, at hvis man belønner asocial, destruktiv adfærd, får man mere af samme slags. Han troede, han kunne købe sig til fred - men måtte meget hurtigt på egen krop erfare, at det kunne han ikke! Noget, han ville have vidst, hvis han havde læst blot noget så letfatteligt som Æsops Fabler! Eftergivenhedspolitik á la Chamberlain har i den grad slået fejl; hvad ,vi har måttet finde os i gennem et kvart årh., er uhyrligt: knuste ruder, "larmedemo.er", støj, bål, ildpåsættelse, alm. svineri. At der har været relativt færre problemer de senere år, skyldes vel primært en generel tilbagegang for den Autonome subkultur.

Selvfølgelig er alle, der er kommet i "Ungdomshuset", ikke medskyldige, men ballademagerne har altid kunnet bruge det som helle, faktisk lidt som en rockerborg, et "no go" område for ordensmagten. Og i årenes løb mener de Autonome jo at have en umistelig "ret" til Huset, der nærmest er blevet lige så fredhelligt, urørligt & ansvarsfrit som kongehuset! Dette miljø af pseudopolitiske bøller er jo også Enhedslisten vækstlag...

Men den største dumhed er dog den måde, myndighederne nu har prøvet at håndtere problemet på; først springer man op som en løve, nu skal de være ude senest 14/12, så er man på ynkeligt tilbagetog, rydningen udsat på ubestemt tid, fordi "politiet ikke kan garantere sikkerheden" (!) Vorherrebevares! Hvad har vi et politi til?! "Demokratiet & retssstaten må vige for de unges behov!" som en af "Ungerens" sædvanlihge halvanonyme talsmænd uimodsagt udtalte.
Og det har det da også vist sig villigt til - hvad der ikke kan overraske den, der kan huske , hvordan "BZ_brigaden" for 20 år siden uantastet fik lov at holde Ryesgade besat i en uge, som de bl.a. brugte som base for raids mod Rigshospitalet, indtyil de vist selv ikke gad mere og til hjem til deres velbjærgede forældre i Nordsjælland! Ved den nylig udviste nølen & konfliktskyhed (nøjagtig som jeg havde forudsagt) har myndighederne kun opnået at revitalisere hele den internationale Autonome bevægelse, for hvem krig mod samfundet i almindelighed, politiet i særdeleshed er selve det element, de lever & ånder i.

Kun ét har ikke været forsøgt endnu: en fast & konsekvent hånd. Skarp lud til skurvede hoveder! Ryd bulen hellere i dag end i morgen, med den fornødne brug af brute force! Også denne løsning kan selvfølgelig give bagslag, aktivister fremviser blå mærker i prime time TV etc., alligevel er det det, jeg mener, vi helhjertet bør fordre. Ikke mere fikumdik med at flytte problemet til Kapelvej el. lign. Vort udspil må være ' vi har ikke fra starten været ude i noget politisk ærinde om at få Ungdomshuset lukket, vi er bare alm. beboere på Nørrebro, der gerne vil kunne færdes i vore egne gader, uden at skulle frygte for liv & lemmer, uden at vore ruder, biler & butikker bliver smadret. Efter sidste weekend er det på høje tid, at de lovlige myndigheder genopretter ro & orden og fjerner denne ikke bare kilde til årelange miljøproblemer, men tikkende bombe, vedvarende terroristiske trussel mod et helt kvarter, som borgerrepræserntationen har skaffet os på halsen!'

Og i stedet for at søge dialog med "Ungdomshuset", må vi nu gøre det med Faderhuset, der i urimelig grad er blevet gjort til syndebuk. Personligt bryder jeg mig ikke mere end "alle andre" om hvad, de står for religiøst & politisk, men 1. Skulle Nørrebro ikke kunne rumme en håndfuld kristne fundamentalister? hvis "diversitet" skal være mere end et tomt slagord. 2. Ejendomsretten er grundlovssikret. Faderhuset er ubestridt den retmæssige ejer. 3. Der er ingen som helst udsigt til, at de vil volde os naboer de problemer, som "Ungdomshusets" hårde kerne & tilfældige brugere har gjort.

Så mange blev ordene herfra

Rigtig glædelig jul & godt nytår til jer alle, trods alt og husk: Dette er kun en begyndelse! Kampen fortsætter!

Jeg forbliver etc.
Lars Andersen